Oorganiska kemikalier

Framställning av oorganiska kemikalier kännetecknas idag av ökande kostnader, stränga föreskrifter och global konkurrens. Alfa Lavals expertis och utrustning innebär kostnadsbesparingar, kravuppfyllnad och konkurrensfördelar.Våra tillförlitliga och effektiva lösningar för värmeöverföringseparering, samt för kondensering och förångning ger enastående resultat. De höjer produktiviteten samtidigt som de minskar kostnaderna, energianvändningen och miljöpåverkan.

inorganic-640x360

Optimizing inorganic chemical manufacturing

Producing inorganic chemicals – from sulphuric acid, hydrochloric acid and hydrogen peroxide to soda ash, caustic soda and fertilizers – is vital to the global economy.

To maximize inorganic chemical production processes, you can depend on Alfa Laval. With vast expertise and a broad range of equipment and services, Alfa Laval consistently handles the toughest of jobs – reliably, energy-efficiently and cost-effectively.

Whether working directly with Alfa Laval or one of our authorized partners, you are assured of the most innovative and efficient inorganic chemical manufacturing systems. Thanks to our global service network with service centres located strategically close to our customers, Alfa Laval service engineers and our long-lasting high-quality spare parts are always close at hand, wherever in the world you happen to be.