Produktion av svavelsyra

Processeffektivitet är en nyckelfaktor för framgångsrik produktion av svavelsyra. Tillverkarna vänder sig allt oftare till Alfa Laval för att få processkompetens, tillförlitlig och korrosionsbeständig utrustning med utmärkt värmeöverföringseffektivitet och ett brett utbud av service som ger optimala prestanda. Alfa Laval har varit en branschpartner i många år och kan hjälpa till att förbättra anläggningens effektivitet, sänka kostnaderna och minska miljöpåverkan.

Alumina

Beprövade lösningar för en effektiv svavelsyraproduktion

Svavelsyreindustrin står inför utmaningar som energieffektivitet, kostnadsbegränsningar och miljöhänsyn. Alfa Laval har mer än 40 års erfarenhet av tillverkning av svavelsyra och kan hjälpa till att hantera de här utmaningarna.

Vårt breda sortiment av korrosionsbeständiga värmeväxlare är beprövade i syraanläggningarnas krävande miljö och har den enastående värmeöverföring som krävs för effektiva processer. Alfa Laval har allt från kylare för svag syra, tornkylare för torkning och tornkylare för mellanabsorbtion till tornkylare för slutabsorption, kylare för produktsyra, oleumkylare och oleumväxlare. Utrustningen har en otrolig termisk effektivitet för värmeöverföring, värmeåtervinning och andra uppgifter i samband med svavelsyraproduktion. Dessutom är kostnaderna för installation, drift och underhåll låga.

Material med höga prestanda

Svavelsyra produceras i mycket tuffa driftsmiljöer. Alfa Laval har ett brett utbud av korrosionsbeständiga material och tåliga och mycket beständiga packningar för riktigt krävande moment i samband med svavelsyraproduktion. Vår långa erfarenhet av branschen gör att vi kan hjälpa dig att välja rätt material till din svavelsyraprocess och därmed säkerställa tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Öka vinsten med återvinning av spillvärme

De stora mängder värme som frigörs i storskalig produktion av svavelsyra är intäkter som kan tas tillvara. Som en av världens ledande experter på teknologi för värmeåtervinning erbjuder Alfa Laval produkter som gör att du kan återvinna värdefull energi och använda den kommersiellt på nytt.
Den energi som återvinns med Alfa Lavals packningsförsedda och semi-svetsade värmeväxlare kan användas till att förvärma matarvatten till boilers, förse intilliggande anläggningar med energi eller förse hushåll och städer med fjärrvärme. Oavsett vad du väljer att använda energin till är investeringen minimal och besparingarna maximala. Återvinning av spillvärme förbättrar ditt resultat.