Extraktion av aluminiumoxid omfattar energiintensiva processer som rötning, förångning och vätskeuppvärmning. Utmaningen? Hur man på bästa sätt återvinner och återanvänder processens spillvärme för att minska kostnaderna och öka utbytet. För att lyckas behöver aluminiumproducenterna både processkunnande och mycket tillförlitlig utrustning samt intelligenta tjänster som optimerar prestanda, säkerställer tillgängligheten och ökar lönsamheten.

Reducing alumina production costs

Alumina refineries face constant challenges – from ongoing energy challenges and limited bauxite supply to compliance with environmental regulations. At the same time, costs must be cut and yields improved.

Digestion, evaporation, liquor heating and other energy-intensive processes generate vast amounts of heat. Smart reuse can deliver significant energy savings and higher yields.

Extremely thermally efficient and highly corrosion-resistant, Alfa Laval compact plate heat exchangers handle aggressive media and harsh operating environments with ease.

Our gasketed plate heat exchangers can be used in tandem as a liquor exchanger, capturing the heat from the pregnant liquor for use to pre-heat the spent liquor before evaporation.

Alfa Laval gasketed plate heat exchangers use flash steam from the evaporation of spent liquor to pre-heat the same liquor before feeding it back into the evaporators. This significantly reduces energy consumption while maximizing uptime and minimizing maintenance.

With space-saving, easy-to-install and energy-efficient designs, all Alfa Laval heat exchangers achieve high turbulence, thereby reducing the risk of fouling during operation. This makes high-pressure cleaning and chemical cleaning highly effective while reducing downtime.