Kraftverk med ångcykel och kombinerat kretslopp

Hög effektivitet, låga utsläpp och stor flexibilitet är kritiskt för en lyckad drift av kombinerade kretsloppskraftverk. Med rätt utrustning kan en modern anläggning uppnå över 60 % verkningsgrad med kombinerat kretslopp. Det kräver tillförlitliga och högeffektiva lösningar – från matarvattenvärmning och bränslesystem till hjälpkylare och -värmare.

Steam-turbine-power-plant 640x360

High performance, reliability and uptime

With expertise and state-of-the-art equipment and services, Alfa Laval provides a broad range of solutions for steam power and combined cycle power plants. From a single yet critical component such as small fuel oil heaters to complete fuel and auxiliary systems including highly efficient equipment such as our large central coolers, Alfa Laval contributes to the reliable, highly efficient operation of your power plant. The result? Higher fuel efficiency, lower initial cost per kilowatt, longer maintenance intervals and increased output.