Gasturbin kraftproduktion

IStigande efterfrågan, ekonomisk press och resursbrist är tunga utmaningar för värmekraftverken. Snabb, tillförlitlig elproduktion är avhängig av möjligheten att hantera den komplexa kraftverksutrustningen kostnadseffektivt samtidigt som dess livslängd måste öka. För att hjälpa kraftverksägarna att uppnå anläggningens fulla ekonomiska potential har Alfa Laval ett brett erbjudande av expertis, utrustning och tjänster.

Gas-turbine-power-plant 640x360

High performance, reliability and uptime

With expertise and state-of-the-art equipment and services, Alfa Laval provides a broad range of solutions for gas turbine power plants. From a single yet critical component such as small fuel oil heaters to complete fuel and auxiliary systems including highly efficient equipment such as our large central coolers, Alfa Laval contributes to the reliable, highly efficient operation of your gas turbine power plant. This results in optimized plant performance and more uptime.