Tunnolja/naftaprocesser

Bensinprodukter är fortfarande huvudsyftet för många raffinaderier. Maximering av utbytet och kvaliteten kräver katalytisk reformering, isomeriserings- och alkaliseringsprocesser som tar ut det mesta ur tunnolje- och naftaflödena. För ökad lönsamhet kan Alfa Lavals värmeväxlare höja energieffektiviteten, minska kostnaderna, sänka väteförbrukningen och öka flexibiliteten att anpassa produktionskapaciteten.

Image for Light oil naphta processing 640x360 large