Hydrogen treating processing

Ju lägre den tillåtna svavelhalten i drivmedelsoljorna är, desto mer tunga vätebehandlingsprocesser krävs. För att säkerställa tillgången på väte investerar raffinaderier i anläggningar för produktion på plats. Alfa Lavals värmeväxlare innebär tillförlitlig drift, energibesparingar och ökad produktionskapacitet i både vätebehandlings- och väteframställningsanläggningar som motsvarar dessa utmaningar.

Image for Hydrogen Treating processing 640x360 large