Behandlingprocesser

Raffinaderiets behandlingsprocesser blir allt viktigare som ett sätt att klara de strängare miljöföreskrifterna och minimera raffinaderiets utsläpp. Alfa Lavals utrustning betraktas som industristandard för att möta dessa utmaningar i raffinaderiets behandlingsprocesser som t.ex. aminbehandling av process- eller slutgas, sulfidtvätt, svavelåtervinning och spillvattenbehandling.

Image for treatment processing 640x360 large