Behandlingprocesser | Alfa Laval

Behandlingprocesser

Raffinaderiets behandlingsprocesser blir allt viktigare som ett sätt att klara de strängare miljöföreskrifterna och minimera raffinaderiets utsläpp. Alfa Lavals utrustning betraktas som industristandard för att möta dessa utmaningar i raffinaderiets behandlingsprocesser som t.ex. aminbehandling av process- eller slutgas, sulfidtvätt, svavelåtervinning och spillvattenbehandling.

Image for treatment processing 640x360 large