Reaktorturbin

Framgångsrik omvandling av termisk energi till elektricitet kräver säkra, tillförlitliga och effektiva reaktorturbinsystem. Det är avgörande att säkerställa säkerhet, omvandlingseffektivitet och regeluppfyllnad samtidigt med maximala prestanda. Alfa Laval har bred expertis och ett stort sortiment av tillförlitliga utrustningar och tjänster som hjälper till att öka anläggningssäkerheten och tillgängligheten.

Turbine-island 640x360

Optimizing processes for turbine islands

Nuclear power plant owners face numerous challenges while converting thermal energy into electricity – from developing safer, more efficient and cost-effective processes to maximizing uptime and minimizing costs.

Alfa Laval supplies a wide range of solutions designed to boost the efficiency of the cooling, condensing, preheating and cleaning systems used in conjunction with the steam generator and turbine. We offer all types of solutions for critical turbine island processes – from equipment and services for low-pressure steam condensation and feed water pre-heating to lube oil cooling and cleaning, and are backed by the Alfa Laval 360° Service Portfolio to extend equipment performance.

Here is a selection of sub-applications used on turbine islands that are supported by Alfa Laval:

  • Closed-loop cooling water system
  • Makeup water system
  • Dry coolers
  • District heating system
  • Generator cooling system
  • Systems for cooling and cleaning turbine oil