Re-Made to matter

Re-Made to matter

Ett banbrytande samarbete för hållbar återvinning

Arbeta tillsammans för att lösa våra utmaningar

När det gäller vår klimatutmaning så finns det inga genvägar, särskilt inte inom industrisektorn. Vi måste alla ta hand om våra naturresurser. Detta inkluderar de råvaror vi använder, men också att vi optimerar och effektiviserar vår energianvändning. Varje kW vi kan spara kommer att spela roll.

Allt som kan göras på ett bättre sätt måste göras. Från stora strukturella förändringar och stora innovationer, till små förbättringar och mindre justeringar, varje steg i rätt riktning är en viktig pusselbit. Det handlar om att arbeta tillsammans för att påskynda omställningen till en koldioxidneutral och cirkulär framtid. Och det är precis vad samarbetet mellan Stena Recycling och Alfa Laval handlar om. Vi kallar det Re-Made to matter.

 

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Innovativ hållbarhet från två branschledare

Re-Made to matter är en banbrytande ny modell för att ta hand om plattvärmeväxlare i slutet av sin livscykel. Med innovation från två ledare inom sina respektive områden innebär utbytesprogrammet en mer cirkulär strategi för uppvärmnings- och kylningsapplikationer. Genom att förbättra energieffektiviteten i dessa tillämpningar är det också ett stort steg för att hjälpa vår industri att hantera klimatförändringarna och bli koldioxidneutral.

Om Stena Recycling

Stena Recycling gör återvinning till en hållbar verksamhet. Med 3000 engagerade medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland och Italien skapar Stena Recycling långsiktiga lösningar varje dag för både kunder och samhället i stort. Förutom effektiv och värdeskapande återvinning erbjuder Stena Recycling tjänster som Design for Recycling för att öka återvinningsgraden för produkter som redan är i designstadiet. Stena Recycling ingår i Stena Metall-koncernen.


Besök Stena Recyclings hemsida

 

GreenOne-Stena-Recycling-final.jpg

En perfekt matchning

Att påskynda övergången till en koldioxidneutral och cirkulär framtid handlar inte om att sluta göra det vi gör. Det handlar om att börja göra saker på bästa möjliga sätt. Uppskattningar tyder till exempel på att enbart energieffektiviseringar kommer att göra det möjligt för oss att minska omkring 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Återvinning sparar också stora mängder energi och innebär samtidigt en minskad klimatpåverkan jämfört med att producera råvaror från jungfruliga naturresurser.

Därför passar samarbetet mellan Stena Recycling och Alfa Laval perfekt. Stena Recycling hjälper industrier att uppnå ett cirkulärt materialflöde, återvinna industriavfall och uttjänta produkter, samt ge material nytt liv i tillverkningen av nya produkter.

Alfa Laval utvecklar avancerad, termiskt effektiv plattvärmeväxlarteknik, vilket möjliggör energiförbättringar inom allt från tung och lätt industri till datacenter och uppvärmning och kylning av bostäder. Alfa Lavals värmeväxlare sparar cirka 50 GW kraft varje år – samma mängd som behövs för alla privata hem i Norden. Det motsvarar en minskning av de globala koldioxidutsläppen med 25 miljoner ton.

Genom att sammanföra våra kompetenser minskar vi användningen av vår planets begränsade resurser, sparar mycket energi och gör skillnad för klimatet.

En klassisk win-win-win-situation.

Pressmeddelande: ett samarbete för att leda vägen framåt

Förutom att skapa betydande besparingar för våra kunder utgör detta utbytesprogram ett banbrytande nytt förhållningssätt till hållbarhet i vår bransch.

"Detta är ett viktigt steg mot en mer cirkulär och hållbar strategi för materialframställning, tillverkning och produktleverans”, säger Susanne Pahlén Åklundh, vd för energidivisionen.

"Samarbetet med Alfa Laval visar återigen vilka effektiva cirkulära lösningar vi kan skapa när vi arbetartillsammans”, säger Fredrik Pettersson, vd för Stena Recycling Sverige.

 

Läs hela historien

 

GreenOne-Alfa-Laval-Stena-partnership-people.jpg

5 enkla steg mot en mer hållbar verksamhet

GreenOne-step01.png

1. Beskriv din nuvarande värmeväxlare för oss
Vi beräknar din återbetalning baserat på märke och modell (en majoritet av märken accepteras).

GreenOne-step02.png

2. Uppgradera till en ny värmeväxlare
Hitta en ny modell som bäst passar dina behov.

GreenOne-step03.png

3. Gör ditt köp
Få din hållbarhetsrapport och din återbetalning direkt.

GreenOne-step04.png

4. Lämna tillbaka din gamla enhet för återvinning
För att boka en gratis retur, följ instruktionerna som medföljer din nya värmeväxlare.

GreenOne-step05.png

5. Stena Recycling återvinner din gamla värmeväxlare
Materialet från din gamla värmeväxlare används för att producera nya, effektivare Alfa Laval värmeväxlarteknologier.