Geoenergi och spillvärme (ORC)

Generering av förnybar energi från geoenergi och spillvärme kräver att den tillgängliga tekniken används på bästa sätt. Att öka uteffekten genom att tappa källor med lägre temperatur kan kräva en beprövad ORC-process (Organic Rankine Cycle) för att driva turbinen och generatorn. Alfa Lavals expertis och breda utbud av utrustning och tjänster ökar effektiviteten och produktiviteten.

Geothermal-and-Waste-Heat 640x360new

Towards more efficient use of geothermal energy and waste heat

Renewable energy not only spurs growth, but also bodes well for a more sustainable future. Small-scale power generation using geothermal energy or industry waste heat streams can boost plant output. Regardless of the use of steam cycles or ORC cycles, Alfa Laval’s expertise and broad portfolio of equipment and services help improve efficiency and productivity.

Waste heat recovery:

 • Exhaust gas economizers

Condensers and evaporators:

 • Gasketed heat exchangers
 • Welded plate heat exchangers
 • Shell-and-tube heat exchangers
 • Air condensers
 • Dry coolers
 • Hybrid cooling solutions

Wastewater treatment:

 • Decanters
 • Heat exchangers

Power block utilities:

 • Oil coolers
 • Oil treatment skids