Biomassa och fast hushållsavfall

För att ta hand om de enorma mängder fast avfall som produceras varje dag förlitar sig kommuner världen över i allt högre grad på förbränningsanläggningar, som ger ånga och elektricitet. Detsamma gäller länder och industrier som producerar stora mängder bioavfall som t.ex. jordbruks- och skogsavfall. Biomassa finns i överflöd och är en av de främsta källorna för förnybar energi.

Biomass-and-MSW-power 640x360

Converting biomass waste into a valuable resource

Due to population growth and improved living standards, vast quantities of biomass are produced every year. Converting these volumes into energy holds promise. Increasing the use of clean, renewable biomass power calls for reliable and efficient technologies for processes such as gasification and direct firing. 

Alfa Laval’s portfolio of heat transfer technologies is particularly well suited for these processes:

Central cooling:

  • Plate heat exchangers and self-cleaning filters for closed-loop cooling systems

Auxiliary cooling:

  • Dry coolers, Adiabatic coolers

Steam process:

  • Turbine condensers, feedwater pre-heaters, district heating condensers

Power block utilities:

  • Oil coolers, oil treatment skids, auxiliary boilers

Wastewater treatment:

  • Decanters and heat exchangers