Avskiljning och lagring av koldioxid

Avskiljning och lagring av koldioxid i efterförbränningen är ett sätt att uppnå betydande utsläppsminskningar från kraftverk som eldas med kolbaserade bränslen. Avskiljning av koldioxid ur rökgaser är dock en energiintensiv process. Alfa Lavals beprövade, högeffektiva uppvärmnings- och kylteknik spelar en viktig roll i att minimera energiförbrukningen.

carbon capture utilization storage hero image web

Reducing carbon dioxide emissions

Post-combustion capture of carbon dioxide from flue gases at fossil-fuel power plants helps achieve significant reductions in emissions to the atmosphere.

Alfa Laval has a broad portfolio of plate heat exchangers to meet the demands of this energy-intensive process. The result is high energy recovery at the lean/rich interchanger, where most of the heat recovery in the capture process takes place. Moreover, Alfa Laval AlfaVap semi-welded heat exchanger and Compabloc welded heat exchangers are a good fit in the stripper reboiler and condenser positions, respectively.

Process overview