Förnybar energi

Världens befolkning ökar stadigt. Medan levnadsstandarden ökar snabbt för många, minskar jordens naturresurser och stora mängder avfall uppstår. Förnybar energi kan bidra till vår planets långsiktiga hållbarhet och medföra betydande fördelar för vårt klimat, vår hälsa och vår ekonomi. Alfa Laval har ett brett utbud av utrustningar och tjänster som stödjer tillväxten av förnybar energi.

renewable 98781245-640x360