Biobränslen

Framtiden ligger i etanol, biodiesel och bränslen från förnybara källor (till exempel spannmål, frön och cellulosa) samt biprodukter och avfall från andra branscher. Alfa Laval levererar värmeväxlare, dekantercentrifuger, återkokare och förångare som maximerar effektiviteten i alla faser av biobränsleproduktionen, från uppvärmning och kylning till blandning och separering. Dessutom tillhandahåller Alfa Laval kompletta prefabricerade biodieselanläggningar.

Biofuels 640x360