Search within pages and documents

Are you looking for Spare Parts information?

Begär kontakt från Alfa Laval

Välj land.

Läkemedelsproduktion

Att få ut ett läkemedel eller vaccin på marknaden kräver toppmodern teknik. För att lyckas behöver läkemedelstillverkare effektiv hygienutrustning som ger kontinuerliga processer och hållbara resultat. Dessutom bör den vara skalbar ända från pilotskedet till den fullskaliga produktionen.

 • Relaterade tillämpningar
 • Relaterade produkter
 • Serviceerbjudanden

Stöd för läkemedelstillverkning och innovation 

Alfa Lavals hygienutrustning och tjänster löser branschens utmaningar genom att minska energi- och vattenförbrukningen och andra tillverkningskostnader, samtidigt som vi säkerställer effektiv, hygienisk och kontinuerlig tillverkning. Vår hygienutrustning för läkemedelsbranschen backas upp av fabrikens acceptanstester, och alla komponenter levereras med heltäckande läkemedelsdokumentationspaket som bygger på GDP (Good Documentation Practice, god dokumentationssed). För ventiler, tankutrustning och värmeväxlare i Alfa Laval UltraPure-sortimentet finns Alfa Laval Q-doc-paketet, som ger full spårbarhet för alla processkontaktdelar i den levererade utrustningen. 

Pure Performance inom läkemedelsindustrin 

Alfa Laval har ett omfattande utbud av komponenter och lösningar som är särskilt anpassade till läkemedelsindustrins behov. Dessa kompletteras med ytterligare bearbetningslösningar, till exempel våra branschledande separeringssystem och toppmoderna plattreaktormoduler.

 

 • Ökad drifttid och ökat produktionsutbyte
 • Enkel driftsättning, kvalificering och validering
 • Enkel rengöring och underhåll
 • Uppfyller alla relevanta standarder
 • Säkerställa konsekvens inom och mellan batchar genom att trygga produktens egenskaper och kvalitet
 • Kombinera maximal hygien med maximal effektivitet
 • Minska avfallshanteringen och förbrukningen av resurser som vatten och energi

Pumps

Alfa Laval centrifugal pumps and rotary lobe pumps for the pharmaceutical industry.

Alfa Laval Tri-clover tubes and fittings

90% of product contact surfaces in a typical pharmaceutical system come from tubes and fittings?

Thoughts on the GMPs 

Introducing Alfa Laval's thoughts around
performance, documentation and hygiene
in the biotech and pharmaceutical industry.

Alfa Laval Unique Diaphragm Valve
Premium

An all new diaphragm valve that delivers an all-around performance improvement.

Alfa Laval's Pharma Academy

 • Part 1 - Green thinking
 • Part 2 - Mixing in bioreactions
 • Part 3 - Effective & efficient vessel cleaning 

Nya möjligheter med en kompakt kondensator

Alfa Lavals Compabloc har en innovativ utformning som kan förbättra processekonomin på bara en femtedel av utrymmet.

Håller dig uppdaterad på viktiga hållbarhetsproblem och möjligheter inom din industri och processer.

Läs mer


Alfa Laval hygienic equipment is backed by the Alfa Laval 360° Service Portfolio to extend performance. Contact us

Mer information

Begär offert för Läkemedelsproduktion