Att få ut ett läkemedel eller vaccin på marknaden kräver toppmodern teknik. För att lyckas behöver läkemedelstillverkare effektiv hygienutrustning som ger kontinuerliga processer och hållbara resultat. Dessutom bör den vara skalbar ända från pilotskedet till den fullskaliga produktionen.

Alfa Laval pumps

Pumps

Alfa Laval centrifugal pumps and rotary lobe pumps for the pharmaceutical industry.

Alfa Laval tubes and fittings

Alfa Laval Tri-clover tubes and fittings

90% of product contact surfaces in a typical pharmaceutical system come from tubes and fittings?

Good manufacturing practices

Thoughts on the GMPs 

Introducing Alfa Laval's thoughts around
performance, documentation and hygiene
in the biotech and pharmaceutical industry.

All around performance

Alfa Laval Unique Diaphragm Valve
Premium

An all new diaphragm valve that delivers an all-around performance improvement.

Alfa Laval's Pharma academy

Alfa Laval's Pharma Academy

  • Part 1 - Green thinking
  • Part 2 - Mixing in bioreactions
  • Part 3 - Effective & efficient vessel cleaning 

Alfa Laval Compabloc

Nya möjligheter med en kompakt kondensator

Alfa Lavals Compabloc har en innovativ utformning som kan förbättra processekonomin på bara en femtedel av utrymmet.

Stöd för läkemedelstillverkning och innovation 

Alfa Lavals hygienutrustning och tjänster löser branschens utmaningar genom att minska energi- och vattenförbrukningen och andra tillverkningskostnader, samtidigt som vi säkerställer effektiv, hygienisk och kontinuerlig tillverkning. Vår hygienutrustning för läkemedelsbranschen backas upp av fabrikens acceptanstester, och alla komponenter levereras med heltäckande läkemedelsdokumentationspaket som bygger på GDP (Good Documentation Practice, god dokumentationssed). För ventiler, tankutrustning och värmeväxlare i Alfa Laval UltraPure-sortimentet finns Alfa Laval Q-doc-paketet, som ger full spårbarhet för alla processkontaktdelar i den levererade utrustningen. 

Pure Performance inom läkemedelsindustrin 

Alfa Laval har ett omfattande utbud av komponenter och lösningar som är särskilt anpassade till läkemedelsindustrins behov. Dessa kompletteras med ytterligare bearbetningslösningar, till exempel våra branschledande separeringssystem och toppmoderna plattreaktormoduler.

 

Varför välja Alfa Laval?

  • Ökad drifttid och ökat produktionsutbyte
  • Enkel driftsättning, kvalificering och validering
  • Enkel rengöring och underhåll
  • Uppfyller alla relevanta standarder
  • Säkerställa konsekvens inom och mellan batchar genom att trygga produktens egenskaper och kvalitet
  • Kombinera maximal hygien med maximal effektivitet
  • Minska avfallshanteringen och förbrukningen av resurser som vatten och energi

Challenging traditional diaphragm valve design

Nyhetsbrevet Nära

För att hålla dig uppdaterad om viktiga hållbarhetsfrågor och möjligheter för din bransch och dina processer.

Läs mer

Brochure: A healthy injection for your business

Brochure: Expect more - Alfa Laval Pharma-line and Pharma-X

Brochure: Extracting the essence of life

Tekniska artiklar

360° Service Portfolio


Alfa Laval hygienic equipment is backed by the Alfa Laval 360° Service Portfolio to extend performance. Contact us