Industriell fermentering

Att ta fram och kommersialisera nya tekniker för produktion av livskraftigt cellulärt material, kemiska sammansättningar, enzymer, aminosyror och andra bio-baserade produkter kräver robust, tillförlitlig och resurseffektiv processutrustning som följer alla regelverk. Som mångårig partner till jästindustrin erbjuder Alfa Laval hygienisk utrustning som säkerställer effektiv och hållbar produktion till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Industrial Fermentation 640x360

Läget för industriell fermentering

Efterfrågan på bio-baserade produkter som bioplast och biokemikalier ökar, men med tillväxten inom den fermenterings-baserade industrin följer även utmaningar vad gäller naturresursfrågor, miljöhänsyn samt produktionskostnader.

Alfa Laval möter dessa utmaningar genom att erbjuda ett brett sortiment av hygienisk utrustning - från laboratorie- och pilot-skala till fullskaliga fermenteringsanläggningar. Med Alfa Lavals utrustning utvinns de värdefulla produkterna kontinuerligt från fermenteringsvätskan. Vi hjälper er att kostnadseffektivt och hållbart producera cellmaterial, kemikalier, enzymer och andra proteiner samt omvandla substrat till användbara produkter. Genom att kombinera våra produkter optimalt, hjälper Alfa Laval er att öka lönsamheten i processen.         

Varför välja Alfa Laval?

  • Enkelt att skala upp från laboratorie- till fullskaleproduktion
  • Utrustning med högsta hygieniska standard för högkvalitativ repeterbarhet
  • Maximerar produktkvalitet och avkastning
  • Minskar den totala ägandekostnaden
  • Ökar driftstiden 

Brochure: Engineering a greener world

Animationer

Besök animationssidan för att få se insidan av en produkt och förstå hur den fungerar. 

 

Visa animationer