Bearbetning av cellodlingar

För produktion av högkvalitativa läkemedel erbjuder Alfa Laval ett omfattande utbud av separeringslösningar, flödeshanteringskomponenter och värmeväxlare för att optimera dina processer, uppnå högre avkastning eller förbättra kostnadseffektiviteten, samtidigt som de uppfyller höga hygieniska standarder och tillförlitlighet.

Human and animal therapeutics production 640x360

Vi erbjuder många års erfarenhet av cellkulturberedning och utrustning som följer lagstiftningen

  • Skydda produktegenskaperna och kvaliteten med genom att uppnå konsekvens inom batchar och från batch till batch
  • Bättre avkastning och mer drifttid tillsammans med högsta nivå på hygienen
  • Gjord för smidig idrifttagning, kvalificering och validering
  • Effektiv drift – mindre avfallshantering och lägre energiförbrukning
  • I enlighet med relevant farmaceutisk standard
Med vår sortiment av utrustning och vårt globala nätverk av försäljnings- och servicerepresentanter tillhandahåller vi hållbara lösningar som uppfyller de högsta kraven för cellkultur. Vår innovativa utrustning, som stöds av komplett dokumentation samt fullständigt konstruktions- och valideringsstöd, erbjuder effektiv drift och hjälper till att upprätthålla produktintegriteten och förbättra konkurrenskraften.
.

Processdiagram för cellodlingar

Klicka på hot spots nedan för att läsa om utmaningar och lösningar.

Biotech process chart
.

Markerade tekniker

.

360° Service Portfolio


Alfa Laval hygienutrustning stöds av Alfa Lavals 360° serviceportfölj för utökad prestanda.

Kontakta oss

.

Questions? Get in touch