Bearbetning av bakterier och svampar

Bättre gällande avkastning, säkerhet, kvalitet och driftkostnad är avgörande för att vara konkurrenskraftig. Oavsett om du tillverkar insulin, vacciner, antivirala läkemedel eller andra terapeutika via bakterie- eller svampbehandling, erbjuder Alfa Laval ett omfattande utbud av beprövade separeringslösningar, flödeshanteringskomponenter och värmeväxlare som är specifikt utformade för att optimera dina fermenteringsprocesser.

bacterial-fungus-640by360

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet av beredning av bakterie- och svampkulturer för att säkerställa slutprodukter av hög kvalitet till högsta avkastning

  • Teknisk erfarenhet och applikationskompetens för att optimera dina bioprocesser
  • Skonsam produktbehandling för att säkerställa högsta produktivitet
  • Kostnadseffektiv drift – mindre avfallshantering och lägre energiförbrukning
  • Skydda produktens egenskaper och säkerställa jämn kvalitet
  • Stort utbud av utrustning och lösningar för effektiv biobearbetning
Med vår sortiment av utrustning och vårt globala nätverk av försäljnings- och servicerepresentanter tillhandahåller vi hållbara lösningar som uppfyller de högsta kraven. Med stöd av teknisk erfarenhet, applikationskunskap, anpassad installation och fullständigt valideringsstöd, strävar vi efter att förbättra kundernas konkurrenskraft genom bättre driftseffektivitet och högkvalitativa slutprodukter.
.

Processdiagram för bearbetning av bakterier och svampar 

Klicka på hot spots nedan för att läsa om utmaningar och lösningar.

Biotech process chart
.

Markerade tekniker