}

En viktig och växande sektor inom läkemedelsindustrin är tillverkningen av proteinbaserade läkemedel. För produktion av virusvaccin, monoklona antikroppar, proteiner, terapeutiska mediciner och andra läkemedel krävs specialbyggd utrustning för att säkerställa en varsam men effektiv fermentering, skörd och rening av cellerna. En hygienisk utrustning som hanterar cellerna varsamt, eliminerar risken för kontaminering och maximerar avkastningen som behövs för att tillverkningen ska bli framgångsrik.

Brochure: Equipped for success

Brochure: A healthy injection for your business

Brochure: Cell cultures require a gentle touch

360°-serviceportföljAlfa Lavals hygienutrustning backas upp av Alfa Lavals 360°-serviceportfölj, som säkrar utrustningens livslängd. Kontakta oss

near nyhetsbrev

Håller dig uppdaterad på viktiga hållbarhetsproblem och möjligheter inom din industri och processer.

Läs mer

Läget för bioteknisk tillverkning

Biotekniska företag står inför stora utmaningar i form av nya regelverk, krav på innovationer och maximal avkastning. Alfa Laval kan med sin djupa kunskap om biotekniska processer hjälpa  företagen att möta dessa utmaningar. Alfa Lavals utrustning  säkerställer en hygienisk tillverkning med minimal risk för kontaminering till låg ägandekostnad. Vår utrustning går enkelt att skala upp från pilot-  till kommersiell produktion vilket borgar för säker, kontinuerlig och kostnadseffektiv produktion och ökad avkastning.

Varför välja Alfa Laval?

  • Komplett processutrustning för varsam hantering av produkten. Utrustningen går enkelt att skala upp från pilot- till fullskaliga produktionsanläggningar.
  • Hygienisk och tillförlitlig utrustning för cGMP-kompatibel tillverkning uppbackat av teknisk expertis med djupa kunskaper om tillverkningsprocessen. Kundanpassade processlösningar, fullt valideringsstöd och heltäckande dokumentation.
  • Helt inneslutet system som är enkelt att rengöra och sterilisera på plats för hygienisk hantering av cellkulturer.