Search within pages and documents

Begär kontakt från Alfa Laval

Välj land.

Alfa Laval Nordic i Sverige

Alfa Laval har samordnat sina säljbolag i de nordiska länderna till en gemensam organisation – Alfa Laval Nordic. Alfa Laval Nordic marknadsför produkter, system och service inom separering, värmeväxling och flödesteknik.

Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra prestandan i våra kunders processer. Om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.Våra kunder återfinns inom industrin, energisektorn, på reningsverk, bryggerier och livsmedelstillverkning samt inom sjöfarten.

Alfa Laval Nordic AB

I Sverige har vi vårt huvudkontor för försäljning i Tumba, lokalkontor i Lund och Ronneby samt försäljningskontor i Örebro och Sundsvall. Dessutom har vi säljare lokalt i alla delar av landet. Två av våra tre serviceverkstäder i norden ligger i Sverige, och vi har sex servicetekniker ute på fältet. Vi är ca 70 anställda i Sverige och 230 totalt i hela norden. Årsomsättningen i norden är ca 245 miljoner Euro.

Försäljningsorganisation

Vårt företag är indelat i olika kundsegment för att kunna bistå våra kunder med teknisk rådgivning kring deras behov av utrustning. Vi ser till att den utrustning vi levererar bidrar optimalt till våra kunders produktion.

Våra kundsegment delas in i tre divisioner. Equipment Division’s kundsegment säljer till verkstadsindustrin, fjärrvärme, fjärrkyla, vvs, kraftproduktion, kyla, mejerier, bryggerier, livsmedels-, pharmaceutiska och kosmetiska industrier, samt marinindustrin.
Process Technology Division’s kundsegment har ansvar för försäljning av våra kärnprodukter till olika typer av industri som t ex energi-, papper-, cellulosa- och kemiindustri, samt reningsverk.

Marine & Diesel Division's har ansvar för försäljningen till skeppsvarv och motortillverkare plus entreprenörer inom dieselkraft.

Services Division kallar vi vår eftermarknadsorganisation som stödjer vår nyförsäljning och säkerställer att våra kunders utrustning fungerar optimalt. Vår försäljningen består, utöver rena eftermarknadsprodukter, även av uppgraderingar av befintlig utrustning eller utbyte.

Serviceorganisation

Vårt omfattande serviceutbud inkluderar allt från teknisk rådgivning före köp till reparationer och service vid akuta stillestånd. Förebyggande underhåll efter en väl underbyggd serviceplan är det bästa sättet att säkra hög tillgänglighet på utrustningen. Den allra smidigaste vägen är att teckna ett serviceavtal som ger snabb och säker service.
Våra serviceverkstäder erbjuder professionell service på alla arbeten som inte kan utföras direkt på plats. Vi har 3 service verkstäder för våra nordiska kunder; Tumba som servar separatorer, Lund som tar hand om värmeväxlare samt Vejen i Danmark som är specialiserade på dekantrar.

Våra servicetekniker tillhandahåller teknisk support före köp, likaväl som under hela produktens livslängd. De ger också gärna råd om olika typer av specialverktyg som är lämpliga för att på bästa sätt sköta utrustningen.

Du kan alltid kontakta oss vare sig det gäller den dagliga skötseln eller åtgärder vid driftsstörningar. Vår personal utbildas kontinuerligt för att kunna ge så professionella råd som möjligt.

Vi erbjuder kundutbildningar inom både värmeväxlings- och separereringsteknik. Utbildningarna finns från en grundläggande nivå till flera påbyggnadskurser för fördjupad kunskap.

För våra marin- och kraftverkskunder erbjuder vi speciella kurspaket som inriktar sig på de steg i processen där våra utrustning används.