Search within pages and documents

Begär kontakt från Alfa Laval

Välj land.

Framställning av koksugnsgas

Koksugnsgas är en biprodukt som bildas i stora mängder då kol konverteras till koks för användning vid ståltillverkning. De ingående orenheterna gör dock att den är olämplig som bränsle eller råmaterial. För att minska kostnaderna, öka utbytet och behandla gasen på ett miljömässigt hållbart sätt tillhandahåller Alfa Laval högeffektiva raffineringslösningar, från primärgaskylning till framställning av tunn olja.

  • Serviceerbjudanden

Extending performance with the Alfa Laval 360° Service PortfolioVårt globala servicenätverk har särskilda specialister med kunskap om just din bransch. Vi är här för att hjälpa dig med delar och expertis, var och när du än behöver dem. 

Alfa Laval 360°-serviceportföljen täcker alla dina behov under utrustningens livslängd – från uppstart, underhåll, support och förbättringar till övervakningstjänster – för maximal drifttid, tillgänglighet och optimering. 

Genom att minimera dina totala ägandekostnader kan vi hjälpa dig att vara steget före dina konkurrenter.

Läs mer om vårt serviceerbjudande här


Coke oven gas processing

On the pulse of coke oven gas treatment

Converting raw coke oven gas into a refined fuel using the most environmentally friendly and economical methods possible requires energy-efficient processes to reduce emissions and minimize wastewater contaminants. Alfa Laval offers smart solutions to do just that.

Cooling raw coke oven gas enables the recovery of by-products, such as tar, naphthalene, benzene, ammonia and hydrogen sulphide, from the condensate stream and gas stream which results after quenching. Today many of these by-products are actually cheaper to manufacture using other technologies. Which is why the main focus of a modern coke by-product plant is to treat the gas sufficiently to be used as a clean, environmentally friendly fuel.

Primary cooling

Whether using an open or closed primary cooling system, Alfa Laval has highly efficient equipment to handle the task. For direct primary cooling systems, Alfa Laval spiral heat exchangers easily clean dirty cooling water. The spiral exchanger’s single-channel construction allows the unit to clean itself, ensuring efficient and reliable performance.

For indirect primary cooling of horizontal shell-and-tube heat exchangers, Alfa Laval supplies gasketed heat exchangers in a closed loop cooling system. This keep process equipment away from the cooling flow and ensures maximum efficiency.

Tar and liquor removal

Extracting high-quality distillate tar as a by-product from coke oven gas processes can be an excellent source of additional revenues. The three-phase design of Alfa Laval decanter centrifuges removes the solids and ammoniacal water contained in crude tar with maximum efficiency.

Ammonia and sulphur removal

The highly corrosive nature of ammonia and hydrogen sulphide makes removal a high priority in coke oven gas plants. No matter the configuration of your process lines, Alfa Laval offers highly effective solutions to remove these compounds.

The Alfa Laval Compabloc and Alfa Laval spiral heat exchangers provide much greater thermal efficiency than traditional shell-and-tube technologies, and are sufficiently resilient to cope with the corrosive and fouling nature of coke oven gas processing operations.

Light oil removal

Light oil or solar oil is a mixture of chemicals consisting mainly of benzene, toluene and xylene. The light oil is removed from the coke oven gas in a scrubber before being stripped out using steam. For an extremely compact scrubber and stripper system, Alfa Laval Compabloc heat exchangers are superior. These provide thermal efficiency that easily outranges the traditional shell-and-tube installations. Their compact design and efficient heat transfer provides space-savings, lower installation costs, and reduced steam consumption.

Mer information

Begär offert för Framställning av koksugnsgas